Uppdaterad 2017-01-04

Dear reader who does not understand Swedish. Please go to English

- Dykerimedicin Reethi Beach, Maldiverna. Fulltecknad men reservlista finns

        mars 2 - 12, 2017, Läs mer    Länk till ön.

               Foto från kursen på Filippinerna 2016 och tidigare kurser finns här.

- Nyhetsbrev i dykerimedicin 20161030 kan du läsa här

- OBS Nytt telefonnummer till Icke akut dykerimedicinsk rådgivning   073-2503935.

          Tid Torsdagar 1800 - 2000. (Tel 0850030111 är stängt)

- SANMA konferens Scientia et Valebat III, 1 december 2016 var framgångsrik. Programmet finns här.

- EDTC-kurs i Göteborg, Maj 10 -12, 2017. Arbets och miljömedicin i Göteborg.

                 Anmälan till 031-786 36 07 eller mail madeleine.modig@gu.se Arbets och miljömedicin Göteborgs universitet.

- Ny upplaga av Oxygen vid dykeriolycksfall. Kostar 195:-  Beställ här.

 - Bildspel Tryckkammare i Sverige.

- Sammanställning av myndigheters syn på lekmäns administration av oxygen vid dykeriolycksfall. En miniutredning från 2015.

- Artikel i Läkartidningen om minskning av antalet fall av dykarsjuka i Västra Götaland. Läs artikeln på webben

 

Klickar Du på "nyheter" här eller i vänsterlisten så ser Du vad som är nytt sedan förra uppdateringen.

Denna hemsida är tänkt som en information rörande mina aktiviteter inom dykeri och dykerimedicin. Uppdateringen kommer förmodligen att bli sporadisk, men det är min förhoppning att länkar och information på sidan skall vara intressanta och kunna medverka till att öka säkerhetsmedvetandet bland dykare och härmed minska antalet olyckor och dödsfall. 

Under Dykerimedicinsk rådgiving hittar du lite info om dykerimedicinska problem. Finner Du inte svaret där så kan Du e-posta till mig hans(snabel a. skriv här @)) ornhagen.se eller ringa på torsdagar mellan 1800 - 2000 på tel 0732503935. (Nummer 08-50030111 upphör i april 2016.)

Svensk dykerihistorisk förening, SDHF, och Dyktankhuset, ett dykerihistoriskt museum på Djurgården i Stockholm tar alltmer av min tid. SDHF har en egen hemsida www.sdhf.se

Sportdykarförbundet stödjer jag som förbundsläkare, men jag arbetar också åt andra sportdykarorganisationer och utbildare  www.ssdf.se

Föreläsningar Möjlighet att avtala föreläsning för klubben eller distriktet.