Uppdaterad 2015-12-02

Dear reader who does not understand Swedish. Please go to English

 

- Dykerimedicin Flippinerna 2016. Information om resan här. Schema och kursinfo här. Foto från tidigare kurser här.

- Nyhetsbrev i dykerimedicin 20151010 kan du läsa här

- Info om SANMA konferens Scientia et Valebat II finns här.

- Ny upplaga av Oxygen vid dykeriolycksfall. Kostar 195:-  Beställ här.

- Kursen på Curacao med dykning, föreläsningar och laborationer i mars 2015 är nu över. Se bilder på        http://kurser.ornhagen.se       Läs om kursens innehåll

- Se bilder från kurs på Filippinerna 2013,   Curacao 2014,   Curacao 2015

 - Bildspel Tryckkammare i Sverige.

- Sammanställning av myndigheters syn på lekmäns administration av oxygen vid dykeriolycksfall. En miniutredning från 2015.

- Artikel i Läkartidningen om minskning av antalet fall av dykarsjuka i Västra Götaland. Läs artikeln på webben

 

Klickar Du på "nyheter" här eller i vänsterlisten så ser Du vad som är nytt sedan förra uppdateringen.

Denna hemsida är tänkt som en information rörande mina aktiviteter inom dykeri och dykerimedicin. Uppdateringen kommer förmodligen att bli sporadisk, men det är min förhoppning att länkar och information på sidan skall vara intressanta och kunna medverka till att öka säkerhetsmedvetandet bland dykare och härmed minska antalet olyckor och dödsfall. 

Under Dykerimedicinsk rådgiving hittar du lite info om dykerimedicinska problem. Finner Du inte svaret där så kan Du e-posta till mig hans@ornhagen.se eller ringa på torsdagar mellan 1800 - 2000 på tel 08-50030111.

Svensk dykerihistorisk förening, SDHF, och Dyktankhuset, ett dykerihistoriskt museum på Djurgården i Stockholm tar alltmer av min tid. SDHF har en egen hemsida www.sdhf.se

Sportdykarförbundet stödjer jag som förbundsläkare, men jag arbetar också åt andra sportdykarorganisationer och utbildare  www.ssdf.se

Föreläsningar Möjlighet att avtala föreläsning för klubben eller distriktet.