Svenska attackläkarföreningen, anno 1989.        Ett lärarminne.

Instiftad i samband med en läkarfackkurs i dykerimedicin i Karlskrona juni 1989 Drivande krafter var doktorerna Jan Svedenhag, Lidingö och Artur Tennenbaum, Yngsjö. Benämningen attackläkare finns naturligtvis inte utan är en akademiskt studentikos sammanslagning av ”attackdykare” och ”dykarläkare”. Alla 14 deltagarna i kursen beundrade attackdykarna och var imponerade av den lätthet med vilken attackdykarna klarade av de vattenövningar som även de vpl läkarna skulle genomgå. Samtidigt har unga läkare, speciellt manliga, ett grundmurat självförtroende och stolthet över sin egen profession, vilket sannolikt motiverade namnvalet.

Som huvudbonad användes vita mösskapell från marinens skärmmössa, som användes på samma sätt som attackdykarnas ”jägarbasker”. Jag behöver väl inte nämna att detta bara skedde i dolda sammanhang för att man inte skulle hamna i problem med uniformsreglementet. Kampsången, som gärna sjöngs i samband med fester och barbesök bygger på Lundells då omåttligt populära sång ”Öppna landskap”.

Under närmaste året efter LFK var man mycket aktiva med medlemsblad och kallelser till konferenser men, som ofta med föreningar bestående av personer med många järn i elden, så lyckades man inte hålla ihop föreningen. Många av de som fortsatte som marinläkare blev medlemmar i antingen Svensk flyg och marinmedicinsk förening eller Svenska hyperbarmedicinska sällskapet.

Idag 2021, när jag som pensionär och medlem i Svensk dykerihistorisk förening sitter och samlar ihop lite gamla minnen från min tid som marinläkare i reserven och föreläsare i dykerimedicin hittar jag inte bara listor över deltagarna i läkarfackkursen i dykerimedicin sommaren 1989 utan också en inspelning av kampsången som sjungits in av Artur Tennenbaums son långt efter att föreningen upplösts. LYSSNA        Läs några av dokumenten om och från Attackläkarföreningen. ALF 1.pdf, ALF 2, ALF 3

Det är min förhoppning att även dagens elever vid marinens dykläkarutbildning har lika trevligt som eleverna i kursen 1989.

Hans Örnhagen, Lärare i dykerimedicin LFK 1989

 

Elevförteckning Lfk 1989.

Bengt Larsson

Jan Svedenhag                 

Artur Tennenbaum        

Tommy Andersson

Carl Johansson

Björn Odlander

Ulf Steffenburg

Greger Fransson

Karl Jönsson

Stefan Bremberg

Christian Rylander

Peter Cauwenbergh

Håkan Hellgren

Mikael Sandström