Kvinnor och dykning                            Uppdaterad 2007-04-15

Informationen på denna sida är till stora delar hämtad från en seminarieserie på Universeum i Göteborg den 14/4 2007.

                                                        Klicka och läs mer

 

Om Du klickar på föredragstitlarna nedan får Du fram en pdf av presentationen.

 

 

 

Program

 Menstruation, pregnancy, DCI and diving. 17 Years focus on female divers.

Marguerite S:t Leger Dowse, Research coordinator, Diving Diseases Research Centre, Plymouth

 

 

 

 

 

Women and diving.

Hans Örnhagen, Förbundsläkare, Svenska sportdykarförbundet

 

 

Hur kan en dykläkare bidra till en ökad dyksäkerhet för kvinnor och män?

Lena Ehrenström, Dykläkare , FeelGood, Göteborg

 

 

 

 

 

35 år som sportdykande kvinna i Sverige. Har det blivit bättre?

Birgitta Forsén, DK Kraken, Göteborg

 

 

 

 

 

Dessutom deltog Linnea Lino och Veronica Winnerbäck, båda elever vid yrkesdykutbildningen vid räddningstjänsten i Storgöteborg. De båda visade den utrustning som används och berättade om utbildningen.

 

 

 

Vetenskapliga publikationer rörande kvinnor och dykning.

Diving Diseases Research Centre DDRC, Porthsmouth, har välvilligt ställt nedanstående artiklar till förfogande. DDRC och Research coordinator Marguerite St Leger Dowse är idag den bästa källan för information rörande kvinnor och dykning. Genom sin forskning har Marguerite St Leger Dowse skapat ett kontaktnät av mer än 3000 kvinnor som regelbundet rapporterar avvikelser från det normala i samband med dykning. Klicka på rubriken nedan för att se fullständig text.

1 A relationship between the menstrual cycle and decompression illness: is the evidence building? (Poster)

2 Problems associated with scuba diving are not evenly distributed across a menstrual cycle

3 Comparative data from 2250 male and female sports divers: Diving pattern and decompression sickness

4 A relationship between the menstrual cycle and decompression illness: is the evidence building?

5 Scuba diving and pregnancy: Can we determine safe limits?

6 Decompression sickness in women: A possible relationship with the menstrual cycle.