Om grundandet av SHMS
”Med kunskap om baktid kan en bättre framtid skapas”


Våren 1985 skickade dåvarande dyköverläkaren Hans Röckert ut en inbjudan/propå angående bildandeav en Svensk Hyperbarmedicinsk Förening till den grupp av marinläkare som brukade träffas inom ramen för Svensk Flyg och Marinmedicinsk Förening. En av orsakerna bakom idén var det ökade behovet av civila läkare som kunde hantera hälsoundersökningar av dykare, både yrkesdykare och sportdykare, men även doktorer för en ökande HBO-verksamhet. Klinisk HBO-verksamhet bedrevs sedan slutet på 1960- talet i Lund, Stockholm och Boden.

Denna inbjudan att delta följdes upp av ett möte i november samma år i samband med Medicinska riksstämman. De handskrivna notaten på förslaget till stadgar (se länk nedan) är mina funderingar, som jag tog med mig till mötet den 27 november. De två sista sidorna i dokumentsamlingen är mötesprotokollet där vi kan läsa om SHMS första beslut och diskussionsämnen.

Den ursprungliga gruppen om 31 marinläkare utökades snabbt till 63. Dessa namnlistor och ytterligare dokument finns i pärm hos mig och tillsammans med andras sparade papper kanske vi kan åstadkomma ett arkiv för SHMS.

 Mycket kan skrivas om historien, men jag nöjer mig med att här berätta att förslag till namnbyte från SHMF till SHMS skedde vid årsmötet 1994 mot bakgrund av det engelska namnet Swedish Hyperbaric Medical Society som användes för föreningen. Årsmötet följande år beslutade i enlighet med förslaget. Vid mötet 2018 beslutades att ändra namnet till Scandinavian Hyperbaric Medical Society eftersom flera norska och några danska läkare deltagit i föregående möten.       Läs Hans Röckerts inbjudan 1985 här.

Hans Örnhagen