Immersionslungödem, en riskfaktor vid dykning.                             Uppdaterad  2021-05-27

Immersionslungödem eller på engelska, Swimming Induced Pulmonary Edema, SIPE, ett tillstånd som tidigare ofta misstolkats som drunkningstillbud eller lungbristning, har hamnat i nytt ljus tack vare observanta kliniker och ny forskning. På länkarna nedan kan du läsa mer om tillståndet som tidigare i många fall tolkats som lungbristning när dykare kommit till ytan med blodfärgat skum/saliv i munnen.

En minnesfond i SANMA regi har startats. Vill du vara med och bidra till forskningen, och att information om SIPE sprids, så sätt in ditt bidrag på Plusgiro 55 20 59-8 eller Swish nr 123 557 3613. Märk inbetalningen ”SIPE”.
Du kan också ansöka om medel från fonden om du har möjlighet att bidra med utbildning eller forskning i ämnet. Max 5000:- delas ut per tillfälle. Skicka projektbeskrivning (max en A4) märkt ”SIPE-projekt” till info@sanma.se

Länkar:

P Wilmshursts föredrag om SIPE https://vimeo.com/240452778

Why a SIPE conference now? 2017

SIPE text tidn Sportdykaren. 2017

IPE lecture at PADIforum. 2019

Simon Mitchels artikel The Mysterious issue of Immersion pulmonary edema 2019

Text till sportdykare. 2021