Läkare för friskintyg

Kompetenskraven för utfärdande av friskintyg för yrkes- och sportdykare är formulerade av European Diving Technology Committee, EDTC, Läkare skall minst vart 5:e år styrka sin kompetens eller delta i vidareutbildningskurs. Lista över läkare som utbildats genom Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs Universitet och som har uppdaterad EDTC I kompetens för undersökning av yrkes- och sportdykare finns på länken  AMM, GU lista över läkare

SSDF har beslutat enbart rekommendera läkare med EDTC-kompetens. Listan över "ssdf-läkare" har därför dragits in.