Oxygen vid dykeriolycksfall            Uppdaterad 2015-04-19

Andning av 100% oxygen (syrgas) har visat sig mycket effektivt som behandling vid dykeriolycksfall. Ju tidigare man börjar efter att symptomen uppkommit dess lindrigare blir förloppet av sjukdomen. Arbetarskyddsstyrelsen har därför föreskrivit att apparatur för att ge 100 % oxygen skall finnas på alla dykarbetsplatser och sportdykarorganisationerna ger också samma rekommendation till sina dykare. Skriften Oxygen vid dykeriolycksfall är avsedd som kurslitteratur vid den utbildning i oxygenbehandling som alla dykare bör ha för att man på ett säkert sätt skall kunna använda oxygen. Färdiga utbildningspaket på engelska finns (exvis DAN ), men Oxygen vid dykeriolycksfall är anpassad för svenska förhållande och är tänkt att kunna användas vid utbildning arrangerad av olika yrkes- och sportdykarorganisationer.

Läs om kurs i Oxygen vid dykeriolycksfall

Skriften som är på 78 sidor kostar 195:- och kan beställas hos Svenska SportdykarförbundetTill toppen på sidan

Till bokbeställning

Till första sidan