Sidor av historiskt värde.        Uppdaterad 2023-01-18

- Om SSDF Kursäkerhetsombud 2015 - 2016

- Foton från Humans in submarines konferens 2004  se även PP-presentation att ladda ner 12 Mb

- Bilder av mina kursare 1968, 1991 och 2006