Svensk dykerihistorisk förening

Uppdaterad 2024-04-22

SDHF har en egen hemsida www.sdhf.se

Kort presentation av Dyktankhuset                                                                                Gamla loggan

Lite  text  om Dyktankhuset  och Svensk dykerihistorisk förening.

Inspelning från 1945, Sven Jerring i ubåtsräddningsklocka.

- Lite kuriosa om Dykerimedicin: 

        Svensk attackläkarförening  

        Om bildandet av Av svenska hyperbarmedicinska sällskapet  

        Om Flyg och navalfysiologiska laboratoriet i Lund

-  Allmän information   Uppläst text om Dyktankhuset

- Bilder från invigningen 990529
 

Klicka på bilderna nedan för att förstora.


 

Register för tidningen Signallinan

Är du intresserad av dykerihistoria så kan du söka efter artiklar i ämnet på Excelfilen som du laddar ner genom att klicka Register.

I Excel klickar du sedan på fliken "Start" överst till vänster. När du få upp verktygslisten finner du sökfunktionen som en "kikare" alternativt "förstoringsglas" längst upp till höger. Skriv in vad du söker i dialogrutan som kommer upp när du klickar på kikaren.

Artiklarna hittar du sedan på SDHF hemsida www.sdhf.se/arkiv/signallinan

Föredrar du registret som pdf så klicka här    Sökfunktionen hittar du som ett "förstoringsglas" under fliken "Redigera".

 

 


Allmän information

Svensk dykerihistorisk förening startade 23:e maj 1979 med målsättningen att till eftervärlden rädda det gamla dyktankhuset som enligt Fortifikationsförvaltningens intentioner skulle rivas innan sommaren. Ett upprop i några dagstidningar och en inbjudan till personer som var intresserade av och i många fall sysselastta inom dykeriverksamhet i olika former resulterade i att en liten skara instiftade föreningen som bara fick en styrelse på två personer Bo Cassel sekreterare och Hans Örnhagen ordförande, med uppdrag att nå föreningens målsättning dvs rädda dyktankhuset till eftervärlden.

Den 11:e April 1997 är ett annat märkesdatum vad gäller dyktankshuset. Då presenterades Dr Claes Lindemarks bok om dyktankshusets aktiva tid och Sjöhistoriska museet gjorde officiellt känt att man nu hyr huset av Kungliga Djurgårdens förvaltning och att man så långsamt skall påbörja arbetet med att renovera huset för att möjliggöra en samling av dykerihistoriskt intressanta föremål tillsammans med Svensk Dykerihistorisk Förening.

Boken, "Svenska dyktankar" av Claes Lindemark, finns att köpa på Dyktankhuset eller via www.sdhf.se.

Dyktankhuset och de dykerihistoriska samlingarna var öppet för första gången i samband med Skärgårdsmässan 29 - 30 maj, 1999. 


Till första sidan