Arkiv                Uppdaterad 2023-08-28

Här kan du finna texter och foton från mina tidigare aktiviteter. Vill du se äldre sidor som som tidigare inte varit nåbara från 1:a sidan eller vänsterlisten klicka HÄR

2022

-  Arbetsgrupp under prof Mats Hagberg har utarbetat nya (mars 2022)
rekommendationer för dykning efter Covid-19. Se www.sanma.se

- Intervju med mig angående dykarsjukans historia inför 100-årsminnet av bärgningen av ångaren Per Brahe. Ladda ner i nytt fönster Youtube 23 minuter
 

2021

- Uppdaterade rekommendationer rörande Covid-19 och dykning (Juni 2021)

- Handläggning av Covid-19 och yrkesdykning i Sverige.

- Om Covid och dykning.

Om immersionslungödem eller SIPE, något att ha i minnet vid dykeriolycksfall En websida med bra länkar

- OM FLYG OCH NAVALFYSIOLOGISKA LABORATORIET I LUND. Sammanfattning åt BTH

2015 till 2020

- Hur kanske världens äldsta ROV kom att hamna på Dyktankhuset. Artikel i Signallinan 2020

Immersionslungödem vid dykning. Manus till tidningen Sportdykaren. 2019

- Föreläsning om IPE på PADI Forum, Göteborg 17/3 2019. Pdf av PP.

- Gastransport och dekompression. Föreläsning hos Dive Team, Lysekil maj 2019,

-   Hur vi räddade Dyktankhuset 1979. Föredrag vid SDHF 40-årsfirande 25/5, 2019.

-  Lungödem vid dykning", "Vad har vi lärt oss på 60 år? Hand-outs från mina föredrag då Malmö SDK fyllde 50 år 2019

Kort introduktion till kroppens funktion  PP från föreläsningar hos Tungdykargruppen i Mora 2019.

-   Vad har vi lärt oss på 60 år? Min presentation vid SSDF 60 årsfirande. 2018

-  Vems ansvar är dykerimedicinen?  PP- från Scientia et Valebat 2018

- FTD OCH SPORTDYKNING PP hand-outs från föreläsning vid EDTC-1 refresher i Göteborg sept 2018

- Mina synpunkter på AFS-remiss om hälsoundersökningar.  Maj 2018    Läs remissmissiv från AV

-  Bildspel Tryckkammare i Sverige. (Pdf 10,5 Mb) 2017

- FRAMTIDA DYKSYSTEM.  PP hand-outs från föreläsning vid dykläkarkursen i K-a hösten 2017.

- MÄTTNADSDYKNING. PP hand-outs från föreläsning vid dykläkarkursen i K-a hösten 2017.

- Lungödem vid dykning. Manus till tidningen Sportdykaren oktober 2017

- FRÅGA DOKTORN.  PP-presentation vid dykmässan 2017

2010 till 2015

Sammanställning av myndigheters syn på lekmäns administration av oxygen vid dykeriolycksfall. En miniutredning.

- 50 år dykning och dykerimedicin.  PP presentation vid SANMA möte i Stockholm december 2014.

- DRUNKNING VID APPARATDYKNING. PowerPiont presentation vid HLR 2014 i Tylösand.

- In type 1 diabetes, new technology creatEs opportunities to dive with increased safety. Poster vid EUBS 2014. Läs abstract.

- Färre fall av dykarsjuka i Västra Götaland. Artikel i Läkartidningen sept 2014

- FRIDYKNING OCH VATTENLEK KAN VARA LIVSFARLIGT.  SSDF pressrelease 2013

- NYHETER I DYKERIMEDICIN  Föredrag vid SSDF NIT 2012.

- OM EUROPEAN DIVING TECHNOLOGY COMMITTEE. Hand-outs från föreläsning om EDTC nov 2011

- "The role of oxygen and carbon dioxide in the transport of inert gas" Föredrag vid  Fitness and Bubbles,Helsingfors 2011.

- Aktuell information om dykning med diabetes. Från Diabetolognytt 2011 nr 1

- The role of oxygen and carbon dioxide in the transport of inert gas. Föredrag vid konferensen Fitness and Bubbles Finland 2011.

2005 till 2010

- AKTUELL INFORMATION OM DYKNING MED DIABETES. Diabetolognytt 2010

- OM RISKEN MED DET GRUNDA VID FRIDYKNING. Manus för tidningen Sportdykaren december 2009

- PSYKIATRI OCH SPORTDYKNING. Föredrag vid SSDF NIT 2009

- UTREDNING NORRTÄLJEOLYCKAN 2008 SSDF utredning av dödsfall i samband med fridykningsträning. Slutdok 091124

- Kvinnor och dykning.  Föreläsningsserie på Universeum i Göteborg 2007

- OM DUMPNINGSFONDEN. Manus för tidningen Sportdykaren hösten 2007.

- Kvinnor och dykning.  Text och bilder från ett seminarium i Göteborg 2007

- Dykning och dykerimedicin 1600 - 2007. Föredrag från 2007

- DIVING HISTORY. Föredrag från 2005

- CURRENT ACTION IN SPECIAL MIX DIVING. Robert W "Bill" Hamilton föreläste i Göteborg 27:e augusti 2006. Här hittar Du hans föredragsbilder.

2000 till 2005

- Ear nose and throat problems in diving. Från UHMS workshop om medicinska aspekter på dykerisäkerhet 2005.

- THERMAL PROBLEMS IN DIVING. Från föreläsningsserie i Tokyo Japan 2005.

- Olycksfallsskador vid sportdykning i Sverige. Manus för läkartidningen 2004.

-  Photos from the conference "Humans in Submarines" i Stockholm Vetenskapligt möte i Stockholm i samband med Svenska ubåtsvapnets 100år

- Friskgodkännande för sportdykning kräver medicinsk specialkompetens. Manus för läkartidningen 2004

- ANVÄNDNING AV OXYGEN. En text för tidningen Sportdykaren 2004
- THE USE OF OXYGEN IN DIVING   Abstract från föredrag hållet vid yrkesmedicinsk konferens I Bergen 2002.
- TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY OF DIVERS TREATED FOR DCI  Minipaper från EUBS konferens i Brugge 2002

- A SUGGESTION FOR IMPROVED STATISTICS REGARDING DIVING ACCIDENTS  Abstract från Köln 2001

Före 2000

- GRODANDNING ELLER "BUCCAL PUMPING", EN NY RISKFAKTOR INOM SPORTDYKNING? Abstract från Med. riksstämman 1998

- SKADOR INOM SPORTDYKNING.  Abstract från konferens i Borås, Oktober-98.

- EFFECTS OF NORMOBARIC HYPOXIC CONFINEMENT ON HUMAN PERFORMANCE. FOA rapport FOA-R--97-00414-720--SE

- Diving during pregnancy. Artikel från EUBS 1989

 

Texter skrivna av andra.

Dr N Molanders föredrag om Nya rön rörande dykning på stora djup. Örlogsmannasällskapet 1932

- Minnen från 50 år med dykeri- och marinmedicin. Prof CM Hessers presentation vid Läkaresällskapets 50-årsjubileum.